ตั้งค่าใช้งาน Smart Checkout

ตะกร้าสินค้าและรูปแบบการทำรายการสั่งซื้อจะมี 2 แบบ คือ standard checkout (แบบเดิม) และ smart checkout (แบบใหม่) ซึ่งสามารถตั้งค่าเปิดปิดรูปแบบเดิมหรือรูปแบบใหม่นี้ได้ที่

  1. เข้าสู่หลังร้าน
  2. เมนูรายการสั่งซื้อ
  3. ตั้งค่าการสั่งซื้อ
  4. รูปแบบในการสั่งซื้อ
  5. ตั้งค่าตรงสวิตช์เปิดปิดค่ะ 
  6. บันทึก

สำหรับรายละเอียด smart checkout อ่านเพิ่มเติมได้ที่ คลิก