ระบบจัดกลุ่มสมาชิก เป็นระบบที่ช่วยให้คุณสามารถสร้าง และบริหารกลุ่มลูกค้าภายในร้าน การมีกลุ่มลูกค้าจะช่วยให้คุณเลือกจัดสรรโปรโมชั่น, คูปอง หรือ SMS ให้กับกลุ่มลูกค้าที่คุณต้องการให้สิทธิ์พิเศษได้ และในบทความนี้จะอธิบายวิธีการใช้งานตั้งแต่การตรวจสอบหน้าข้อมูลลูกค้า, การกรองข้อมูลลูกค้า, การตั้งค่า และการจัดกลุ่มให้กับสมาชิก ตลอดจนยกตัวอย่างการนำไปใช้งาน  ดังนี้ค่ะ

เริ่มต้นใช้งานระบบ: หน้ารายชื่อลูกค้า #

กลุ่มสมาชิก

การใช้งานระบบจัดกลุ่มให้กับลูกค้า สามารถเข้าใช้โดยกดปุ่ม

 1. เข้าสู่ระบบจัดการ LnwShop
 2. เลือกเมนู ลูกค้า  
 3. เมื่อเข้ามายังหน้าข้อมูลลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ภายในหน้าจะมีข้อมูลลูกค้าที่เคยสั่งซื้อกับคุณ และข้อมูลลูกค้าจะแสดงเฉพาะลูกค้าที่ใช้งานบัญชี LnwAccount เท่านั้น

หน้าข้อมูลลูกค้า มีหัวข้อดังนี้

 1. ชื่อลูกค้า: ชื่อ Account ของลูกค้า หากลูกค้าไม่ได้สมัคร LnwAccount จะไม่มีรายชื่อปรากฏในหน้านี้
 2. สถานะ Join: เป็นสถานะที่ลูกค้าเลือกสมัครเป็นสมาชิกร้านค้าของคุณ หากสมัครแล้วจะมีเครื่องหมาย 
 3. ยอดสั่งซื้อ: ยอดสั่งซื้อโดยรวมทุกรายการที่เคยสั่งซื้อของลูกค้า
 4. กลุ่มสมาชิก: แสดงเครื่องหมายกลุ่มสมาชิกที่คุณได้จัดเอาไว้ให้กับลูกค้า
 5. บันทึกลับ: ข้อความที่บันทึกโดย Admin ไว้ใช้สำหรับจดข้อมูลลูกค้าตามต้องการ

การกรองข้อมูลลูกค้า #

การกรองข้อมูลลูกค้าจะสามารถกรองได้ตั้งแต่ กลุ่มสมาชิกลูกค้าที่คุณได้ตั้งไว้, ขอบเขตยอดสั่งซื้อ, จำนวนรายการสั่งซื้อที่สมบูรณ์ของลูกค้า หรือกรองจากบันทึกลับก็สามารถทำได้ ระบบในส่วนนี้จะช่วยให้คุณหาข้อมูลลูกค้าได้ง่ายขึ้นเมื่อมีลูกค้าจำนวนมาก

การตั้งค่ากลุ่มสมาชิก #

จัดกลุ่มสมาชิก

คุณจัดการสามารถเพิ่ม, แก้ไข, ลบ กลุ่มสมาชิกได้ ด้วยขั้นตอนต่อไปนี้

การสร้างกลุ่มสมาชิก

 1. กดปุ่ม + เพิ่มกลุ่มสมาชิก จากนั้นช่องข้อมูล “เพิ่มกลุ่มสมาชิก” จะปรากฏ
 2. กรอกข้อมูลกลุ่มสมาชิกตามรายละเอียดดังรูปข้างต้น
 3. กดบันทึกเพื่อยืมยันการสร้างกลุ่ม

การแก้ไข หรือลบกลุ่มสมาชิก

 1. กดปุ่ม  เพื่อแก้ไขกลุ่มสมาชิก
 2. กดปุ่ม  เพื่อลบกลุ่มสมาชิก

การกำหนดระดับนี้จะนำไปใช้กับระบบอื่นๆ ได้ตั้งแต่ การจัดโปรโมชั่น, การใช้งานคูปอง และส่ง SMS ตามกลุ่มสมาชิก

การจัดกลุ่มให้กับสมาชิก #

คุณสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลลูกค้า และจัดกลุ่มให้กับสมาชิกได้เมื่อคลิกที่ปุ่ม  ในหน้ารายชื่อลูกค้า จากนั้นเว็บไซต์จะพามายังหน้าข้อมูลลูกค้ารายบุคคลดังรูปตัวอย่างข้างต้น หน้าแสดงผลนี้จะแสดงข้อมูลตั้งแต่ ภาพรวมคำสั่งซื้อ, ข้อมูลทั่วไป, กลุ่มสมาชิก (Join), ข้อความจากลูกค้า และรายการคำสั่งซื้อ

การจัดกลุ่มสมาชิกต้องเป็นลูกค้าที่ Joined เป็นสมาชิกของร้านแล้วเท่านั้น

ลูกค้าจะสามารถ Join เป็นสมาชิกได้ที่ปุ่ม Join หน้าร้าน

หากลูกค้าท่านนั้นได้ เป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว จะสามารถดำเนินการจัดกลุ่มได้ โดยไปยังช่อง กลุ่มสมาชิก (Join) จากนั้นเลือก เพิ่ม / นำออก ตามกลุ่มที่ต้องการ

การจำกัดสิทธิ์ โปรโมชั่น, คูปอง และ SMS ให้กับกลุ่มสมาชิก #

หลังจากที่คุณดำเนินการจัดกลุ่มสมาชิกให้กับลูกค้าเสร็จสิ้น เท่านี้ก็จะสามารถนำกลุ่มสมาชิกลูกค้าคนสำคัญของคุณไปใช้ในระบบต่าง ๆ ได้ ทั้งการจำกัดสิทธิ์โปรโมชั่น หรือคูปอง สำหรับกลุ่มลูกค้า หรือ รูปแบบข้อความ SMS ของกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่ม เพื่อให้ตรงต่อความต้องการ และรูปแบบแผนในการดำเนินธุรกิจของคุณ