เปลี่ยนสถานะสินค้า (ขายดี,มาใหม่)

สามารถกำหนดสถานะสินค้าให้แสดงเป็นขายดีหรือมาใหม่ ได้แบบอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้ที่

  1. เข้าสู่หลังร้าน
  2. เมนูสินค้า
  3. ตั้งค่าคลังสินค้า
  4. การเปลี่ยนสถานะ (ขายดี,มาใหม่)
  5. ตั้งเงื่อนไขตามที่ต้องการ 
  6. บันทึก