คัดลอกสินค้า

ทางร้านสามารถคัดลอกสินค้าจากสินค้าเดิม เพื่อนำมาสร้างเป็นสินค้าใหม่ได้ตามขั้นตอนนี้ค่ะ 

  1. เข้าสู่หลังร้าน
  2. เมนูสินค้า
  3. เลือกสินค้าที่ต้องการคัดลอก
  4. ด้านหลังของสินค้านั้นจะมีไอคอนกระดาษซ้อนกัน (คัดลอกสินค้า)
  5. เลือกว่าจะให้คัดลอกเป็นรูปแบบใด 
  6. กดยืนยัน
  7. จะได้สินค้าใหม่ที่เป็น สำเนา ออกมา 
  8. จากนั้นสามารถแก้ไขรายละเอียดสินค้าใหม่ที่ได้มา ได้ตามต้องการ
  9. บันทึก