ลบหมวดหมู่

ทางร้านสามารถลบหมวดหมู่ที่ไม่ต้องการได้โดย

  1. ไปที่เมนูหลังร้าน
  2. คลิกเมนู สินค้า
  3. คลิก หมวดหมู่
  4. คลิกไอคอนดินสอหลังหมวดหมู่ที่ต้องการเข้าไปลบ
  5. เข้าหน้าหมวดหมู่แล้วเลื่อนลงมาล่างสุดจะเจอคำว่า “ลบหมวดหมู่” ค่ะ

ข้อควรระวัง : การลบหมวดหมู่จะทำให้สินค้าในหมวดหมู่นั้นถูกลบออกไปทั้งหมดด้วย โปรดใช้ความระมัดระวังในการลบ เนื่องจากหากลบแล้วจะไม่สามารถกู้คืนข้อมูลได้ค่ะ