การใช้งานระบบ LnwExpress

หากคุณต้องการใช้งานระบบ LnwExpress เพื่อขอรับรหัสพัสดุอัตโนมัติสำหรับจัดส่งสินค้า สามารถดำเนินการได้ดังนี้

สมัครใช้บริการ LnwExpress #

 1. เข้าไปที่ระบบจัดการ LnwShop 
 2. เลือกเมนู ขนส่ง > คลิก ตั้งค่ารูปแบบการจัดส่ง | LnwExpress
 3. เลือกหัวข้อ ออกรหัสอัตโนมัติผ่าน LnwExpress ในด้านขวามือ
 4. คลิก สมัครใช้บริการ และกรอกฟอร์มขอข้อมูลขนส่งที่ต้องการ (หรือแจ้งความประสงค์ใช้บริการได้ที่ปรึกษาธุรกิจของคุณ)
 5. จากนั้นทีมงานจะติดต่อกลับ และส่งวิธีการสมัคร พร้อมรายละเอียดแต่ละขนส่ง ภายใน 3 วันทำการ

วิธีรับเลขพัสดุอัตโนมัติ และจัดส่งสินค้าผ่าน LnwExpress #

1. เมื่อมีรายการสั่งซื้อที่ต้องจัดส่ง ให้คลิกที่เมนู ขนส่ง และกด ใส่รหัสก่อนส่ง ในรายการสั่งซื้อที่ต้องการส่งผ่าน LnwExpress

หน้าขอรับรหัส LnwExpress

2. เลือกบริษัทขนส่งที่ต้องการขอรับรหัส จากนั้นติ๊กที่ช่อง ใส่รหัสพัสดุอัตโนมัติ และกดบันทึก

วิธีขอรับรหัสพัสดุผ่าน LnwExpress

สำหรับการส่งด้วยไปรษณีย์ไทย คุณจะต้องขอรับรหัสตามประเภทรูปแบบการจัดส่ง

ได้แก่ พัสดุลงทะเบียน , พัสดุด่วนพิเศษ โดยรหัสจะออกมาตามรูปแบบจัดส่งที่เลือกไว้

3. กด พิมพ์ เพื่อพิมพ์ใบปะหน้ากล่องพัสดุ ซึ่งในเอกสารจะมีข้อมูลผู้จัดส่ง, ผู้รับ และ Tracking ต่าง ๆ เมื่อเรียบร้อยแล้ว รอขนส่งติดต่อเพื่อนัดเวลาเข้ารับ หรือ Drop-off ที่จุดให้บริการ ตามเงื่อนไขของแต่ละขนส่ง

4. เมื่อจัดส่งพัสดุเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม ยืนยันจัดส่ง เพื่อแจ้งลูกค้าว่าคุณจัดส่งพัสดุเรียบร้อย

ยืนยันจัดส่งผ่าน LnwExpress

ไปรษณีย์ไทย และ Flash Express ระบบจะยืนยันจัดส่ง และปรับสถานะอัตโนมัติ

คุณไม่จำเป็นต้องกดยืนยันจัดส่งของ 2 ผู้ให้บริการนี้

วิธีการเรียกรถเข้ารับ (เฉพาะ Flash Express) #

เมื่อขอรหัสพัสดุเรียบร้อยแล้ว เฉพาะ Flash Express คุณจำเป็นต้องการเรียกรถเพื่อให้พนักงานเข้ารับพัสดุ โดยต้องเข้ามาเรียกรถทุกวันที่ต้องการจัดส่ง ตามวิธีการดังนี้

1. ไปที่เมนู ขนส่ง > คลิกเมนู เรียกรถเข้ารับ

2. กรอกจำนวนพัสดุ และกด ยืนยันเรียกรถ จากนั้นระบบจะขึ้นข้อมูลชื่อ/เบอร์โทรเจ้าหน้าที่รับพัสดุขึ้นมา คุณสามารถติตต่อเจ้าหน้าที่เพื่อนัดเวลาเข้ารับพัสดุ

นอกจากนี้ คุณสามารถระบุรหัสพนักงาน Flash ที่ต้องการ เพื่อล็อคให้พนักงานคนนั้นเข้ารับพัสดุของร้านได้ โดยตั้งค่าที่หน้า ขนส่ง > คลิก ตั้งค่ารูปแบบการจัดส่ง > ไปที่หัวข้อ ออกรหัสอัตโนมัติผ่าน LnwExpress > ทำการเพิ่มค่ารหัสพนักงาน และ บันทึก ข้อมูลไว้ก่อน จากนั้นระบบจะจดจำรหัสพนักงานที่เพิ่มไว้ เมื่อต้องการเรียกรถในแต่ละครั้งสามารถกรอกจำนวนพัสดุ เลือกรหัสพนักงานที่ตั้งค่าไว้ และเรียกรถได้เลยค่ะ

เงื่อนไขการรับพัสดุของแต่ละบริษัทขนส่ง #

 • ไปรษณีย์ไทย สามารถนำพัสดุไป Drop-off ตามสาขาที่ให้บริการ (ตรวจสอบสาขาที่รับพัสดุจาก LnwExpress ได้ ที่นี่)
 • CJ Logistic ขอรับรหัสก่อนเวลาตัดรอบ 12.00 น. (รับสินค้าวันเดียวกัน) จากนั้นรอเจ้าหน้าที่ขนส่งติดต่อไป เพื่อนัดเวลาเข้ารับ ซึ่งไม่สามารถระบุเวลาที่แน่นอนได้
 • Flash Express จะต้องกดเรียกรถเข้ามารับสินค้าก่อนเวลา 13.00 น. ทุกครั้ง โดยเข้าไปเรียกรถได้ที่เมนู รูปแบบจัดส่ง | LnwExpress ใส่จำนวนพัสดุ และกดเรียกรถ Flash จากนั้นจะมีข้อมูลชื่อ/เบอร์โทร เจ้าหน้าที่รับพัสดุขึ้นมา คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อนัดเวลาเข้ารับสินค้าได้เลย
 • Best Express ขอรับรหัสพัสดุล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนจัดส่ง จากนั้นรอรับการติดต่อจากทางขนส่ง เพื่อนัดเวลาเข้ารับสินค้าของร้านอีกครั้ง
 • Ninja Van ขอรับรหัสพัสดุก่อนเวลา 12.00 น. และรอขนส่งติดต่อไปเพื่อเข้ารับภายใน 18.00 น. (รับสินค้าวันเดียวกัน) หากขอรับรหัสเกินเวลาตัดรอบ (12.00 น.) ขนส่งจะเข้ารับสินค้าในวันถัดไป
 • DHL ขอรับรหัสก่อนเวลา 11.00 น. (รับพัสดุวันเดียวกัน) จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ขนส่ง ติดต่อเพื่อนัดเวลาเข้ารับพัสดุ โดยจะไม่สามารถระบุเวลาได้ ขึ้นอยู่กับพื้นที่ในการเข้ารับ หรือสามารถตรวจสอบเวลาการเข้ารับแต่ละพื้นที่
 • SCG Express พัสดุปกติจะต้องขอรับรหัสก่อน 13.00 น. จากนั้นรอขนส่งติดต่อไปเพื่อเข้ารับภายใน 17.00 น. และสำหรับพัสดุแบบควบคุมอุณหภูมิ** จะต้องขอรับรหัสเพื่อจองคิวล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
  ** หากต้องการเปิดใช้งานการส่งพัสดุแบบควบคุมอุณหภูมิ สามารถติดต่อทีมที่ปรึกษาธุรกิจของคุณ

คุณสามารถพิมพ์ ใบสรุปรายการส่งพัสดุ ผ่านระบบ สำหรับให้พนักงานขนส่งเซ็น เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันการเข้ารับพัสดุในแต่ละวันได้