วิธีแก้ไขรหัสสินค้า (SKU) ใน Shopee

การเชื่อมต่อสินค้าระหว่าง Shopee กับ LnwShop  คุณสามารถปรับแก้ไขรหัสสินค้า (SKU) ก่อนเริ่มทำการเชื่อมต่อได้ 2 รูปแบบ ดังนี้

วิธีปรับแก้ไขรหัสสินค้าบน Shopee #

สามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้

1. เข้าสู่ระบบ Shopee Seller Center > เมนู สินค้าของฉัน

2. เลือกสินค้าที่ต้องการแก้ไขรหัสสินค้า > กด แก้ไข ทางขวามือ

แก้ไขสินค้า - แก้ไขรหัสสินค้า Shopee

3. ระบบจะเข้าสู่หน้ารายละเอียดสินค้า

 • กรณีแก้ไขสินค้าหลัก
  • เลือกหัวข้อ อื่น ๆ ทางเมนูซ้ายมือ
  • แก้ไขรหัสสินค้าให้ตรงกับ LnwShop ที่ช่อง Parent SKU
  • จากนั้นกด อัปเดต
แก้สินค้าหลัก - แก้ไขรหัสสินค้าShopee
 • กรณีแก้ไขสินค้ามีตัวเลือกแบบ
  • เลือกหัวข้อ ข้อมูลการขาย ทางเมนูซ้ายมือ
  • แก้ไขรหัสสินค้าให้ตรงกับ LnwShop ที่ รายการตัวเลือกสินค้า > เลข SKU
  • จากนั้นกด อัปเดต
แก้สินค้นค้าตัวเลือกแบบ - แก้ไขรหัสสินค้า Shopee

 

วิธีปรับแก้ไขรหัสสินค้าผ่านไฟล์ Excel #

สามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้

1. เข้าสู่ระบบ Shopee Seller Center  > เมนูสินค้าของฉัน

2. คลิก ทำเป็นชุด

3. เลือก แก้ไขข้อมูลสินค้าแบบชุด

1.-สินค้าของฉัน-_-ทำเป็นชุด-_-แก้ข้อมูลสินค้าแบบชุด shopee

4. กดที่แท็บ ดาวน์โหลด

5. ที่หัวข้อ สร้างแบบฟอร์ม เลือก แก้ไขสินค้า

6. จากนั้นกด สร้าง

2. ดาวน์โหลด _ แก้ไขสินค้า _ เลือกสินค้าที่ต้องการ _ สร้าง shopee

7. ที่หัวข้อ ประวัติการอัปโหลด > กด ดาวน์โหลด

3. ดาวน์โหลดไฟล์ shopee

8. เปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา > ไปที่คอลัมน์ Parent SKU และ เลข SKU เพื่อแก้ไขรหัสสินค้าให้ตรงกับ LnwShop

 • กรณีที่เป็นสินค้าไม่มีตัวเลือกแบบ ให้แก้ไขข้อมูลรหัสสินค้าที่ช่อง Parent SKU
 • กรณีเป็นสินค้าที่มีตัวเลือกแบบ เช่น สี, ไซซ์, รุ่น ให้แก้ไขข้อมูลรหัสสินค้าที่ช่อง เลข SKU
4. คอลัมน์ paren sku _แก้ไข เลข sku - shopee

9. เรียบร้อยแล้ว กดบันทึกไฟล์ Excel > กลับไปที่หน้า แก้ไขข้อมูลแบบเป็นชุด > หัวข้อ อัปโหลด

10. คลิก เลือกไฟล์ Excel หรือลากไฟล์มาวาง

5. อัพโหลดไฟล์ที่แก้ไขแล้ว shopee

ตัวอย่างสินค้าที่แก้ไขรหัสสินค้าผ่าน Excel เรียบร้อยแล้ว

6. หลังแก้ไขข้อมูลแล้ว shopee