วิธีตั้งค่าการใช้ตัวเลือกแบบ สำหรับการเชื่อมต่อสินค้า TikTok Shop

หากคุณต้องการส่งสินค้าที่มีตัวเลือกแบบไปสร้างบน TikTok Shop คุณสามารถตั้งค่าการใช้ตัวเลือกแบบได้ ผ่านระบบจัดการ LnwShop  เพื่อให้ระบบนำข้อมูลแบบสินค้าไปแสดงผลบน TikTok ตามต้องการ โดยไปที่

  1. เมนู สินค้า > คลิกแก้ไขสินค้าหลัก
  2. หัวข้อ ข้อมูลเฉพาะสำหรับเชื่อมต่อ
  3. ช่องทาง TikTok และไปที่ ตัวเลือกแบบสินค้า จากนั้นปรับสวิตซ์ได้ตามต้องการ ซึ่งสามารถเลือกตั้งค่าได้ 2 แบบ ดังนี้
แก้ไข-ตัวเลือกแบบสินค้า-TikTok Shop
การใช้ตัวเลือกตาม TikTok Shop

 

การใช้ตัวเลือกแบบตาม TikTok Shop #

เป็นการใช้คุณลักษณะของตัวเลือกแบบตามที่ TikTok กำหนด เช่น สี, ข้อมูลจำเพาะ เป็นต้น ซึ่งช่องคุณลักษณะนี้จะแตกต่างกันไป ในแต่ละหมวดหมู่สินค้าตามรูปแบบของ TikTok

การใช้ ตัวเลือกแบบ TikTok Shop

หากใช้ตัวเลือกตาม TikTok คุณจำเป็นต้องระบุข้อมูลตัวเลือกของแต่ละแบบสินค้าเพิ่ม ซึ่งเป็นช่องข้อมูลที่มี *สีเหลือง หรือ *สีน้ำเงิน กำกับไว้ โดยไปที่ 

  1. ตัวเลือกแบบสินค้า ของสินค้าหลัก
  2. คลิก แก้ไขแบบสินค้า
  3. ไปที่ ข้อมูลเฉพาะสำหรับเชื่อมต่อ
  4. ช่องทาง TikTok
  5. ตัวเลือกแบบสินค้า จากนั้นกรอกข้อมูลตัวเลือกแบบสินค้า

ช่องที่มี *สีเหลือง คือข้อมูลที่ TikTok บังคับให้กรอกในหมวดหมู่สินค้านั้น ๆ (จำเป็นต้องกรอก/เชื่อม)

ช่องที่มี *สีน้ำเงิน คือข้อมูลที่ต้องเลือกกรอก/เชื่อม อย่างน้อย 1 ช่อง

– หากหมวดหมู่ใดมีทั้ง *สีเหลือง และ *สีน้ำเงิน คุณสามารถกรอก/เชื่อมข้อมูลเฉพาะ *สีเหลือง โดยไม่จำเป็นต้องกรอก *สีน้ำเงิน เพิ่มได้ –

แก้ไข ตัวเลือกแบบ TikTok Shop
ตั้งค่า ตัวเลือกแบบ TikTok Shop

 

การใช้ตัวเลือกแบบตาม LnwShop #

เป็นการใช้ตัวเลือกแบบ เหมือนที่ตั้งค่าไว้ในระบบ LnwShop  ซึ่งระบบจะส่งข้อมูลตัวเลือกแบบของ LnwShop ไปแสดงผลเป็นตัวเลือกแบบบน TikTok Shop ให้อัตโนมัติ โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลแบบสินค้าเพิ่ม

ตัวเลือกแบบสินค้าเหมือน LnwShop (TikTok Shop)

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเชื่อมหัวข้อตัวเลือกแบบของ LnwShop เข้ากับหัวข้อ ตัวเลือกแบบของ TikTok เช่น สี, ข้อมูลจำเพาะ เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการค้นหาสินค้าบน TikTok Shop แต่หากตัวเลือกของ TikTok ไม่ตรงกับความต้องการ คุณสามารถเลือก กำหนดเอง ระบบจะดึงชื่อหัวข้อตัวเลือกจาก LnwShop ส่งไปที่ TikTok ให้อัตโนมัติ

ตัวเลือกแบบสินค้าเหมือน LnwShop
ตัวอย่างหน้าตั้งค่าเชื่อมตัวเลือกแบบ LnwShop กับ TikTok
การแสดงผลตัวเลือกแบบสินค้าเหมือน LnwShop (TikTok Shop)
ตัวอย่างหน้าแสดงข้อมูลตัวเลือกบน TikTok Shop

การตั้งค่าใช้ตัวเลือกแบบ พร้อมกันทีละหลายรายการ (Multi-Edit) #

หากต้องการตั้งค่าใช้ตัวเลือกแบบ หรือกำหนดข้อมูลตัวเลือกแบบ สำหรับสินค้าที่เชื่อมต่อกับ TikTok Shop พร้อมกันทีละหลายรายการ สามารถดำเนินการได้ตามคู่มือแก้ไขข้อมูลสินค้าพร้อมกันด้วยระบบ Multi Edit