ตั้งค่ากลางการเชื่อมต่อสินค้า Tiktok Shop

เป็นการตั้งค่ากลางสำหรับเชื่อมต่อระหว่างร้านค้า LnwShop และ TikTok Shop หลังจากให้สิทธิ์การเชื่อมต่อบัญชีแล้ว คุณสามารถตั้งค่าการ Sync ได้ง่าย ๆ ผ่านหน้า จัดการช่องทาง TikTok Shop ซึ่งสามารถตั้งค่าได้ 4 ส่วน ดังนี้

  • Sync สินค้า : สามารถเลือกได้ว่าจะเชื่อมสินค้าแบบ ทั้งร้าน โดยระบบจะส่งสินค้าทั้งหมดภายใน LnwShop ไปเชื่อมต่อ รวมถึงในกรณีที่มีการเพิ่มสินค้าใหม่ ระบบก็จะส่งข้อมูลสินค้าไปสร้างบน TikTok Shop ให้อัตโนมัติ หรือจะเชื่อมต่อแบบ เลือกเอง ซึ่งคุณสามารถเลือกสินค้าที่ต้องการเชื่อมต่อได้เอง
  • Sync เฉพาะสินค้าที่พร้อมขาย : ระบบจะ Auto Sync เฉพาะสินค้าที่พร้อมขายเท่านั้น
  • Sync ราคา : ในกรณีที่คุณใส่ส่วนลดไว้ที่ราคาสินค้า คุณสามารถเลือกได้ว่าจะ Sync ราคาแบบ ไม่หักส่วนลด หรือ หักส่วนลดแล้ว ไปเป็นราคาขายบน TikTok Shop
  • Cash on Delivery : สามารถเลือกได้ว่าจะให้ช่องทางขายบน TikTok Shop รองรับการจัดส่งแบบเก็บเงินปลายทางหรือไม่
รูปแบบการเชื่อมต่อ TikTok