วิธีเชื่อมบัญชี LnwShop กับ LINE SHOPPING

คุณสามารถต้องเข้าไป Generate API Keys ผ่านบัญชีร้านค้าบน LINE SHOPPING เพื่อเชื่อมต่อระบบ ตามขั้นตอนดังนี้

1. เข้าลิงก์ https://oaplus.line.biz และ Login ด้วยบัญชีของร้านค้า

2. เข้าไปที่เมนู อีคอมเมิร์ซ > ตั้งค่าร้านค้า > เลือกเมนู Open API

Open-API-Line Shopping

3. จากนั้นไปที่เมนู จัดการ API Keys

จัดการ-API-Keys - LINE SHOPPING

4. กดที่ + Generate > กรอก API Key Name จากนั้นคลิก Generate เพื่อสร้าง API Key

API-Keys - LINE SHOPPING

5. เข้าสู่ระบบจัดการ LnwShop > ไปที่เมนูบริการอัพเกรดของร้าน และเลือก LINE SHOPPING จากนั้นกรอกข้อมูลสำหรับการเชื่อมต่อบัญชี LINE SHOPPING

เมนู-LINE SHOPPING

โดยข้อมูลสำหรับการเชื่อมต่อบัญชี จะมีทั้งหมด 2 ส่วน ได้แก่

  • Username: ชื่อบัญชีร้านค้าบน LINE SHOPPING ซึ่งสามารถดูได้ผ่านบัญชี LINE SHOPPING ในเมนู อีคอมเมิร์ซ > ร้านออนไลน์ > หน้าร้าน จากนั้นดูที่หัวข้อ LINE SHOPPING ลิงก์ร้านค้าของคุณ และนำข้อมูล @xxxx ที่อยู่หลังลิงก์ร้านค้า มากรอกในช่อง username
Username - LINE SHOPPING
  • API Key: คีย์ที่ใช้เพื่อเชื่อมต่อระบบ API กับ LINE SHOPPING คุณสามารถคัดลอกลิงก์ API Key ในบัญชีร้านค้าบน LINE SHOPPING (ที่คุณ Generate API Key ไว้ในขั้นตอนที่ 3) และนำข้อมูลมากรอกได้เลย
API-Keys - LINE SHOPPING

6. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิก เชื่อมต่อกับ LINE SHOPPING เพื่อเชื่อมต่อบัญชีร้านค้า

เชื่อมต่อบัญชี-LINE SHOPPING

หากคุณกรอกข้อมูล Username และ API Key ของร้านค้าบน LINE SHOPPING ไม่ถูกต้อง ลิงก์สินค้าบน LINE จะไม่สามารถเข้าใช้งานได้