เพิ่มสินค้าที่มีตัวเลือกแบบ (Smart Variant)

ใช้กับกรณีที่สินค้านั้นมีตัวเลือกแบบ เช่น เสื้อ มีตัวเลือกคือ ไซส์ s,m,l,xl หรือสีแดง ,ส้ม,เขียว เป็นต้น สินค้าแบบนี้เรียกว่าสินค้าที่มีตัวเลือกแบบค่ะ  

สามารถเพิ่มได้โดย

  1. เข้าสู่หลังร้าน
  2. เมนูสินค้า
  3. เพิ่มสินค้า

  4.เลือกมีตัวเลือกแบบ สี,ไซส์

  5.กรอกข้อมูลส่วนอื่นๆให้ครบ

  6.ส่วนของตัวเลือกสินค้า จะมี drop down ให้เลือกหัวข้อของ ข้อมูลสินค้าที่จะใช้มาเป็น ตัวเลือก เช่น สี

  7.กรอกชื่อตัวเลือกที่ต้องการ เช่น สีแดง,สีดำ โดยหากมีหลายตัวเลือก ให้คั่นแต่ละคำด้วยเครื่องหมายลูกน้ำ (comma) หรือจะเลือกใช้ภาพแทนข้อความก็ได้ค่ะ เช่น ใช้ภาพสีแดง ภาพสีดำ เป็นต้น

  8.กดเพิ่ม

  9.หากมีตัวเลือกที่ 2 เช่น ไซส์ ด้วย ก็ให้เลือกตรง drop down ของตัวเลือกที่ 2 นะคะ และกรอกชื่อตัวเลือก (ทำเหมือนข้อ 7-8)

  10.จะได้ผลลัพธ์ตัวเลือกสินค้าออกมาตามหัวข้อตัวเลือกที่เราเพิ่มไว้

  11.เลื่อนลงมาจะเจอสินค้าที่ระบบสร้างมาให้ตามตัวเลือกที่เราเพิ่มไว้ เช่น เสื้อสีแดงไซส์ s ,เสื้อดีแดงไซส์ m เป็นต้น

  12.ให้กรอกรหัสสินค้า (หรือจะเว้นว่างแล้วใช้รหัสอัตโนมัติก็ได้) พร้อมราคาสินค้าที่ต้องการหรือจำนวนสินค้าในคลัง 

  13.กดบันทึก

  14.จากนั้นให้ทำการแก้ไขแบบสินค้าตามที่ต้องการโดยกดไอคอนรูปดินสอ แล้วจะสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลหรือเพิ่มภาพสินค้าได้ค่ะ 

  15.บันทึก