กำหนดช่องทางสั่งซื้อเอง

ร้านสามารถกำหนดช่องทางสั่งซื้อต่างๆเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลช่องทางการสั่งซื้อของลูกค้าเพื่อเรียกดูภายหลัง โดยสามารถเลือกหรือเพิ่มช่องทางใหม่ตามที่ต้องการ จากนั้นระบบจะแสดงเป็นตัวเลือกให้เลือกได้ตอนที่สร้างออเดอร์ใหม่ค่ะ  

  1. เข้าสู่หลังร้าน
  2. เมนูรายการสั่งซื้อ
  3. ตั้งค่าการสั่งซื้อ
  4. กำหนดช่องทางที่สั่งซื้อเอง 
  5. ตั้งค่าตามช่องทางต่างๆที่ต้องการ
  6. บันทึกค่ะ