ตั้งค่าระบบคูปอง (Coupon)

หากคุณต้องการตั้งค่าการใช้งาน หรือเปิดใช้งานระบบคูปองสามารถดำเนินการได้ดังนี้

วิธีการสร้างคูปองใหม่ #

  • เข้าไปที่ระบบจัดการ LnwShop 
  • เลือกเมนู Coupon
  • คลิก +คูปองใหม่
  • ตั้งค่าคูปองในส่วนต่าง ๆ และบันทึก

เงื่อนไขที่สามารถกำหนดได้ #

1. ประเภทคูปอง

คุณสามารถตั้งค่าคูปองได้ 3 รูปแบบคือ

  • คูปองส่วนลดเป็นบาท คูปองรูปแบบนี้คุณจะสามรถกำหนดได้ว่าคูปองใบนี้มีมูลค่ากี่บาท และสามารถใช้งานได้ เมื่อมีการสั่งซื้อมูลค่าเท่าใดขึ้นไป
การตั้งค่าระบบคูปอง-กำหนดรูปแบบ
  • คูปองส่วนลดเป็น % สำหรับรูปแบบนี้คุณจะตั้งค่าได้ว่ามูลค่าของคูปองจะมีมูลค่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าการสั่งซื้อ และสามารถกำหนดขั้นต่ำของมูลค่าการสั่งซื้อที่สามารถใช้คูปองนี้ได้
การตั้งค่าระบบคูปอง-กำหนดรูปแบบ
  • คูปองฟรีค่าจัดส่ง คูปองนี้จะกำหนดได้ว่าผู้ซื้อต้องซื้อสินค้าในเว็บของคุณเป็นมูลค่าเท่าใดจึงจะได้รับสิทธิจัดส่งฟรี
การตั้งค่าระบบคูปอง-คูปองส่งฟรี

2. รูปแบบการแสดงผล

คุณสามารถตั้งชื่อคูปอง กำหนด URL ของคูปอง รายละเอียด หรือคำอธิบายคูปอง และสีสันของคูปองได้จากส่วนนี้

การแสดงผลของ Coupon

3. ตั้งค่าการแจกคูปอง

ในส่วนนี้คุณจะสามารถตั้งค่าได้ว่า ต้องการให้ผู้ใช้กดรับคูปองก่อนใช้งาน หรือต้องกรอกรหัสคูปองด้วยตนเอง และยังเป็นส่วนทีใช้ในการตั้งค่า “รหัสคูปอง” รวมถึงจำนวนของคูปองทั้งหมดที่จะแจก และยังกำหนดได้ว่าต้องการจำกัดการใช้งานต่อคนด้วยหรือไม่ นอกจากนี้คุณยังเลือกได้ว่าจะให้คูปองนี้เผยแพร่ที่หน้าเว็บไซต์ธุรกิจของคุณ หรือจะซ่อนไว้จากผู้ชมทั่วไป และกำหนดช่วงระยะเวลาการแสดงผลได้อีกด้วย

ตั้งค่าการแจกคูปอง

4. ระยะเวลาใช้งานคูปอง

คุณสามารถกำหนดได้ว่าต้องการให้คูปองที่สร้างใช้ได้ตั้งแต่วันไหนจนถึงวันไหน

5. สินค้าที่จะจัดรายการ

คุณสามารถเลือกสินค้าที่จะสามารถใช้ร่วมกับคูปองได้

6. เลือกกลุ่มเป้าหมายที่จะให้ใช้คูปอง

คุณสามารถกำหนดได้ว่าจะให้ลูกค้ากลุ่มไหนของคุณที่สามารถใช้คูปองได้ โดยกลุ่มลูกค้าที่มีให้เลือกจะมาจากการตั้งค่าในเมนูลูกค้า

หากคุณยังมีข้อสงสัยในการตั้งค่า สามาถติดต่อสอบถามที่ปรึกษาธุรกิจของคุณได้เลยนะคะ