วิธีดึงข้อมูลสินค้าจาก LINE SHOPPING > LnwShop

ดึงสินค้าจาก LINE SHOPPING มาสร้างที่ LnwShop

หากคุณมีสินค้าอยู่บน LINE SHOPPING แต่ยังไม่มีสินค้าชิ้นนั้นบนร้านค้า LnwShop คุณสามารถดึงสินค้าชิ้นนั้น มาสร้างใหม่ที่ LnwShop ได้ ตามขั้นตอนนี้
1. เข้ามาที่หน้าจัดการ LINE SHOPPING จะพบกับกล่องสินค้ารอเชื่อมต่อ คลิก จัดการ

หมายเหตุ – หากข้อมูลในส่วนนี้ยังไม่แสดง กรุณารอระบบดึงข้อมูล (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าบน LINE SHOPPING)

import สินค้า - LINE SHOPPING

2. เลือกสินค้าที่ต้องการ และคลิก สร้างเป็นสินค้าใหม่

สร้างเป็นสินค้าใหม่ - LINE SHOPPING

3. เลือก หมวดหมู่สินค้า, ประเภทสินค้า นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดราคาสินค้าใน LINE SHOPPING ได้ ว่าจะเลือก กำหนดแยกจาก LnwShop หรือ ใช้เหมือน LnwShop เมื่อเรียบร้อยแล้ว กด ยืนยันการสร้างสินค้าใหม่

เลือกข้อมูลสินค้าสร้างใหม่ - LINE SHOPPING

** กรณีสินค้าตัวเลือกแบบ คุณต้องเชื่อมหัวข้อตัวเลือกแบบของ LINE SHOPPING เข้ากับหัวข้อของ LnwShop เช่น สี เชื่อมกับ สี ทั้งนี้ หากไม่มีหัวข้อที่ต้องการใช้งาน คุณสามารถเลือกดึงหัวข้อตัวเลือกจาก LINE SHOPPING มาสร้างใหม่ที่ LnwShop หรือ เพิ่มหัวข้อข้อมูลสินค้า ได้เอง

Sync line shopping - เพิ่มหัวข้อข้อมูลสินค้า

4. ระบบจะส่งสินค้ามาสร้างและเชื่อมต่อข้อมูลที่ LINE SHOPPING

เชื่อมสินค้าแบบ1 ข้อ 4 ใช้งานได้-เชื่อมสินค้าเดิม-LINE-SHOPPING