การใช้งานระบบ POS (Pay On Site)

ระบบ POS (Pay on Site) คือ ระบบที่จะช่วยให้คุณบริหารงานขายที่ฝั่งออฟไลน์ เช่น การขายหน้าร้าน หรือขายที่บูธ Event ต่าง ๆ ได้ เพียงแค่ สแกน – ยืนยัน – จ่ายเงิน 3 ขั้นตอนง่าย ๆ ที่จะเชื่อมระหว่างการขายออฟไลน์ สู่ระบบออนไลน์ เพื่อบริหารจบได้ในที่เดียว ไม่จำเป็นต้องนับสต็อกแยกระหว่างออนไลน์ กับออฟไลน์อีกต่อไปค่ะ

ดาวน์โหลด LnwShop Manager App เพื่อเริ่มใช้งานระบบ POS ได้ที่นี่

เริ่มต้นใช้งาน: สร้างคำสั่งซื้อ POS #

เมื่อคุณดาวน์โหลด LnwShop Manager App และเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว การสร้างคำสั่งซื้อ POS สามารถทำได้ดังนี้

1. กดที่ปุ่มเครื่องหมาย + > เลือกเมนู สร้างออเดอร์ POS

POS-mobile

2. จากนั้นเลือกสินค้าเข้าสู่ตะกร้า สามารถทำได้ 2 วิธี คือ สแกน QR Code สินค้า และเลือกจากรายการสินค้า

  • สแกน QC Code / Barcode สินค้า:
pos-qrcode

– QR Code คุณสามารถสแกนได้จากหน้าเว็บของสินค้าชิ้นที่ต้องการ ระบบมีการสร้างขึ้นมาอัตโนมัติให้

 Barcode หากสินค้าของคุณมี Barcode อยู่แล้ว สามารถนำรหัส Barcode กรอกที่ข้อมูลสินค้า เพื่อใช้งานการสแกนเพิ่มสินค้าลงตะกร้า

วิธีเพิ่ม Barcode ให้ข้อมูลสินค้า:

  1. เข้าไปหน้าแก้ไขของสินค้าชิ้นที่ต้องการ
  2. เลื่อนลงมายังหัวข้อ คลังสินค้า > กรอกรหัส Barcode ลงในช่อง บาร์โค้ด
  3. กด บันทึก
  • เลือกจากรายการสินค้า: กดปุ่ม เลือกสินค้า > เลือกรายการสินค้าที่ต้องการ > ปิดเมนูหลังเลือกครบเรียบร้อย

 

การชำระเงินคำสั่งซื้อ POS #

หลังเลือกสินค้าในคำสั่งซื้อเสร็จสิ้น ต่อมาจะเป็นการสรุปบิล เพื่อดำเนินการชำระเงิน การชำระเงินจะมีอยู่ 2 รูปแบบ ได้แก่ การชำระเงินสด, การชำระออนไลน์

  1. การชำระเงินสด: คุณสามารถรับเงินเองได้โดยตรง หรือรับชำระผ่านช่องทางใด ๆ ของธุรกิจคุณโดยตรง
    * คำสั่งซื้อเงินสดจะถูกยืนยันการชำระเงิน และยืนยันการขนส่งโดยอัตโนมัติ
  1. การชำระออนไลน์: สำหรับธุรกิจที่ใช้ระบบ LnwPay สามารถเลือกช่องทางชำระเงินออนไลน์ของ LnwPay เพิ่มได้ดังตัวอย่าง

QR CODE สแกนชำระผ่าน LnwPay สามารถสแกนผ่านกล้องโทรศัพท์ได้โดยตรง

หากเข้าสแกนผ่านแอปพลิเคชั่นธนาคาร QR CODE จะไม่ได้นำไปหน้าชำระเงินของรายการคำสั่งซื้อ

การตรวจสอบคำสั่งซื้อ POS #

คุณสามารถตรวจสอบคำสั่งซื้อ ผ่านระบบเว็บไซต์หลังร้าน LnwShop ได้ ซึ่งคำสั่งซื้อดังกล่าวจะแสดงผลช่องทางการสั่งซื้อระบุว่า “POS (สั่งซื้อผ่านหน้าร้าน)”