ยกเลิก/แก้ไข Order

ร้านค้าสามารถแก้ไข/ยกเลิก Order ได้ด้วยตนเองตามขั้นตอนดังนี้

  1. เข้าสู่หลังร้าน
  2. เมนูรายการสั่งซื้อ
  3. คลิกรายการที่ต้องการดำเนินการ
  4. ข้างบนจะมีไอคอนรูปดินสอ สามารถกดเพื่อแก้ไขได้ค่ะ หรือไอคอนสี่เหลี่ยม (รายการสั่งซื้อ) สามารถคลิกเพื่อปรับสถานะเป็นคืนเงินได้ค่ะ